• Imprimeix

Properes recomanacions

L'equip de l'Essencial està treballant actualment en les recomanacions següents:

 

Voleu proposar noves recomanacions?

Si coneixeu alguna pràctica clínica que no aporti valor, us convidem a proposar-la-hi. La vostra proposta serà valorada i, si escau, inclosa a la llista de les Recomanacions Essencial.

Procés participatiu per prioritzar pràctiques clíniques de poc valor a l'atenció primària

Les properes recomanacions que es publicaran són fruit de la priorització realitzada pels mateixos professionals de l'atenció primària a partir d'una enquesta que se'ls va fer arribar durant el període comprès entre el 17 de febrer i el 31 de març de 2017, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Les aportacions dels professionals van ser revisades i prioritzades per un Comitè Científic creat ad hoc. Finalment es van seleccionar dotze pràctiques de poc valor. Aquest procés va culminar el dia 21 d'abril de 2017, durant la Jornada d'implementació del Projecte Essencial, amb la participació dels assistents a l'acte, que van poder decidir (via internet a través de l'eina Kahoot) en quin ordre serien publicades les dotze pràctiques de poc valor segons si les consideraven més o menys prioritàries.

A continuació us presenten la llista amb les pràctiques de poc valor segons l'ordre de publicació decidit pels professionals:

  

Pràctica clínica de poc valor Situació clínica
Prescripció d'antidepressius Situacions de tristesa, de dol, etc. que no són malalties
Tractament de dislipèmies com a prevenció primària en gent gran Gent >75 anys
Prescripció de condroprotectores A ningú. Pacients amb artrosi
Tractaments amb injectables A tots, utilitzar només quan existeixen problemes amb la VO
Fer RX en tendinitis En tendinitis de canell o d'espatlla
Tractament amb antivertiginosos crònics Pacients amb mareig i inestabilitat crònica
Prescripció d'antiespasmòdics urinaris en gent gran Pacients d'edat avançada. Adults amb incontinència urinària d'esforç
Frotis en ferides Ferides cròniques amb signes d'infecció
Revisions bucodentals a pacients diabètics* Revisar tots els diabètics

 * Després d'una revisió exhaustiva de la proposta "Revisions bucodentals a pacients diabètics", es considera que no compleix amb els criteris per ser una pràctica clínica de poc valor per la qual cosa no es realitzarà una recomanació dins del Projecte Essencial.

Procés participatiu per prioritzar pràctiques clíniques de poc valor a la III Jornada d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

El dia 30 de novembre de 2017, abans de la realització de la Jornada ASSIR 2017, un comitè d'experts van proposar 10 pràctiques de poc valor perquè durant la Jornada els assistents prioritzessin les 5 pràctiques que es podrien analitzar i estudiar per a la possible elaboració de recomanacions en el Projecte Essencial l'any vinent.

A continuació us presentem la llista amb les pràctiques de poc valor que els assistents a la Jornada van decidir:

Molt prioritàries

2. Cribratge poblacional de la preeclàmpsia en gestants.
1. Detecció de manera rutinària de l'Streptococcus beta agalactiae entre les setmanes 34-36 de gestació.
7. Consell vacunal del virus del papil·loma humà (HPV) a totes les dones que tenen relacions sexuals que no han estat vacunades a través dels calendaris de vacunacions sistemàtiques.
4. Cribratge de la diabetis gestacional a través del test d'O'Sullivan en les gestants sense risc.
3. Recomanació de repòs i restricció de l'activitat durant l'embaràs davant de determinades indicacions: gestació múltiple, risc de prematuritat, metrorràgies 1er trimestre, estats hipertensius de l'embaràs.

Poc prioritàries

8. Sol·licitud d'analítica hormonal en dones >47 amb clínica de menopausa per diagnosticar l'etapa climateri.
6. Control ecogràfic anual del DIU.
10. Controls anuals de seguiment en el diagnòstic d'ovari poliquístic en pacients asimptomàtiques.
9. Realització d'urodinàmia complexa per al diagnòstic d'incontinència urinària d'esforç (IUE) enfront d'anamnesi i exploració clínica.
5. Realització d'ecografia sistemàtica després de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) farmacològica. 

Data d'actualització:  23.10.2018