Els professionals ho expliquen

24  multimèdies

Les malalties infeccioses de l'aparell respiratori de la població infantil que tenen un origen principalment víric -com és el cas de la faringitis, bronquitis aguda, bronquiolitis i rinosinusitis- no s'haurien de tractar rutinàriament i sistemàticament amb antibiòtics, amb l'excepció de què es pugui confirmar la presència d'una infecció bacteriana o hi hagi una forta sospita d'aquesta.