Els professionals ho expliquen

25  multimèdies

El vertigen posicional paroxístic benigne no s’ha de tractar de forma rutinària amb sedants vestibulars.