Els professionals ho expliquen

26  multimèdies

Beta-agonistes de llarga durada (LABA) en pauta regular com a tractament únic de l'asma de l'adult