• Imprimeix

Objectius

Principal

  • Promoure un canvi, real i efectiu, de la pràctica clínica mitjançant la implementació de recomanacions que evitin intervencions que aporten poc valor al maneig clínic de la persona malalta per contribuir a la millora de la qualitat de l’atenció sanitària.

Específics

  • Fomentar la participació dels professionals sanitaris en la implementació de les recomanacions per evitar pràctiques de poc valor.
  • Identificar barreres i facilitadors en la implementació de les recomanacions.
  • Proporcionar informació als professionals sanitaris i la ciutadania sobre l’evolució de la implementació de les recomanacions.
  • Avaluar l'impacte de les recomanacions en el sistema sanitari, tant des del punt de vista de procés com dels resultats finals.
Data d'actualització:  04.06.2015