• Imprimeix

Hospital Universitari Vall d'Hebron

La implementació de les recomanacions Essencial a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron s'inicia el gener de 2016.

Aquesta implementació es fa en el marc del Programa de Millora de la Pràctica Clínica (MPC) a l'Hospital que inclou una comissió multidisciplinària que té com a objectiu identificar i reduir les pràctiques de poc valor i promoure la millora contínua de l'adequació de la pràctica clínica i assistencial.  

Estratègia d'implementació

  1. Publicació de les recomanacions a la intranet de l'hospital.
  2. Enquesta d'opinió adreçada als professionals sanitaris sobre la utilitat de les recomanacions per a la seva pràctica clínica (gener-març 2016).
  3. Grups focals per identificar barreres en la implementació de les recomanacions a l’Hospital.
  4. Presentació de les recomanacions als professionals en sessions periòdiques.
  5. Aquest any treballaran les recomanacions relacionades amb proves de laboratori en Pediatria.

 

La persona de referència és la Dra. Dimelza Osorio Sánchez: d.osorio@vhebron.net

Intranet Vall d'Hebron

Imatge de la intranet amb informació de l'Essencial.

Data d'actualització:  26.01.2017