• Imprimeix

Etapes

1. Identificació de líders clínics

En l'etapa inicial, les organitzacions sanitàries interessades a implementar el projecte Essencial identificaran els líders clínics que seran els referents del projecte en l’organització.

El líder clínic ha de promoure el debat en l’equip assistencial sobre pràctiques clíniques de poc valor. També ha d’analitzar les barreres i els elements facilitadors per implementar les recomanacions de pràctiques de poc valor a evitar.

2. Pla d'acció: selecció de recomanacions de l'Essencial a implementar

El resultat del debat entre els equips assistencials serà el Pla d’Acció de cadascuna de les organitzacions.

El Pla d’Acció inclou la selecció de recomanacions del projecte Essencial a implementar en l’organització, juntament amb els motius pels quals es produeixen les pràctiques de poc valor, les mesures i les eines necessàries per evitar-les.

El equips clínics poden també proposar noves recomanacions sobre practiques clíniques de poc valor que no estiguin incorporades a l’Essencial, sempre que estiguin alineades amb el projecte.

3. Monitoratge dels indicadors de les recomanacions

Per a cada recomanació s'elabora un indicador que permet fer el seguiment de la seva evolució. Aquesta informació, amb periodicitat mensual, es proporciona als equips clínics que participen en la implementació.

4. Impacte de l’Essencial

En aquesta última etapa, es duu a terme un estudi d'avaluació de l'impacte mitjançant la mesura del grau de coneixement de les recomanacions i la seva adopció per part dels professionals, així com el canvi en la pràctica clínica atribuïble a la implementació de la recomanació.

Data d'actualització:  04.06.2015