• Imprimeix

Tractament de la fimosi en nens menors de 3 anys

 

Nota: Aquesta fitxa és una recomanació per a l'ajuda a la presa de decisions en l'atenció sanitària. No és de compliment obligat ni substitueix el judici clínic del personal sanitari.

 

  • La fimosi és fisiològica fins als 3 o 4 anys d’edat. Afecta el 96 % dels nounats, el 50% dels lactants, el 20% dels nens de 2 anys, i el 10% dels nens de 3 anys.
  • La intervenció quirúrgica (circumcisió) en nens menors de 3 anys es fa amb anestèsia general per l'edat del nen.
  • En nens menors de 3 anys no s’haurien de fer circumcisions atesa l'elevada probabilitat de resolució espontània de la fimosi i els potencials efectes adversos de la intervenció quirúrgica.

En nens menors de 3 anys no s'haurien de fer circumcisions.

Més informació

La fimosi dels nens es produeix quan l’orifici del prepuci és massa estret per tal de deixar sortir el gland. La fimosi és fisiològica fins als 3 o 4 anys d’edat. Afecta el 96% dels nounats, el 50% dels lactants d’un any d’edat, el 20% dels nens de 2 anys, i el 10% dels nens de 3 anys.

És infreqüent que la fimosi fisiològica provoqui dificultats a la micció. No obstant això, és una pràctica relativament freqüent intentar baixar el prepuci amb una fimosi fisiològica. Aquesta maniobra no s’aconsella perquè pot produir ferides amb més probabilitats de cicatrius i pèrdua d’elasticitat. Habitualment les adherències de la fimosi fisiològica comencen a desaparèixer espontàniament a partir dels 12 mesos.

A partir dels 3 anys d’edat o si existeix uropatia concomitant, la teràpia tòpica com a tractament inicial de la fimosi és l’alternativa més eficient, amb aproximadament un 80% d’èxit. I suposa un 75% d’estalvi respecte al tractament quirúrgic (circumcisió). D’altra banda, la intervenció quirúrgica en nens menors de 3 anys es realitza amb anestèsia general atesa per l’edat del nen. A més de les complicacions de l’anestèsia poden haver-hi complicacions quirúrgiques com ara edema del prepuci, hematoma, sagnat postoperatori, lesió uretral, formació de granulomes, necrosi del gland, disúria, etc. Malgrat tot, l’any 2015 es van practicar 210 circumcisions a Catalunya en nens menors de 3 anys sense patologia urològica concomitant (CMBD-AH).

En conclusió, en nens menors de 3 anys no s’haurien de fer circumcisions atesa l’elevada probabilitat de resolució espontània de la fimosi i els potencials efectes adversos de la intervenció quirúrgica.

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Comentaris i suggeriments

Podeu fer-nos comentaris o suggeriments sobre les recomanacions Essencial.

 
Data d'actualització:  27.06.2016