• Imprimeix

Proves d'imatge en la sinusitis en l'edat pediàtrica

 

  • La sinusitis és una malaltia freqüent a l'atenció primària que en la major part dels casos no requereix d'estudis d'imatge rutinaris per al seu diagnòstic.
  • Les proves d'imatge en infants poden portar a confusions i, alhora, augmenten l'exposició dels infants a irradiacions innecessàries.

Nota: Aquesta fitxa és una recomanació per a l'ajuda a la presa de decisions en l'atenció sanitària. No és de compliment obligat ni substitueix el judici clínic del personal sanitari. 


 

No s'hauria de recomanar la realització d'estudis d'imatge en nens i nenes amb sinusitis llevat de la persistència de manifestacions clíniques greus, complicacions o indicació de cirurgia.

Més informació

La sinusitis és una malaltia freqüent a l'atenció primària que es diagnostica en l'1% de les visites ateses per pediatres a l'atenció primària. La sinusitis és un diagnòstic clínic que no requereix la realització de cap estudi d'imatge rutinari en la major part del casos. La radiografia simple no està indicada en el maneig de la sinusitis. La presència d'un refredat comú sense sinusitis pot provocar alteracions radiològiques semblants a la sinusitis, que poden mantenir-se fins a dues setmanes posteriors a la millora clínica. A més, la radiografia simple no distingeix entre una sinusitis bacteriana, viral o d'altra causa. No obstant això, si els símptomes persisteixen, si hi ha manifestacions clíniques greus, complicacions o indicació quirúrgica, s'ha de valorar la realització d'una endoscòpia o una tomografia computada (TC).

En nens i nenes menors de 6 anys, les proves d'imatge (radiografia simple, TC i endoscòpia) poden ser confuses, atesa la manca de desenvolupament sinusal complet i la presència freqüent de mucositat que ocupa l'espai aeri del si paranasal. En nens i nenes de més de 6 anys, l'ús de la radiografia simple del si paranasal és controvertit. Sovint s'identifiquen densitats en les parts toves del si paranasal en la radiografia i la TC en pacients sense clínica de sinusitis. Per tant, es tracta de troballes poc específiques. La radiografia té molts falsos positius i negatius. Entre el 35%-50% de nens i nenes sans entre 1 i 9 anys i fins al 97% dels pacients amb un refredat concomitant o recent presenten falsos positius. La radiografia negativa no exclou una sinusitis del diagnòstic diferencial. L'ús de la TC del si paranasal s'hauria d'indicar si els símptomes persisteixen, hi ha manifestacions clíniques greus, complicacions o indicació quirúrgica.

A més, cal tenir en compte que la radiografia i la TC no són proves innòcues, ja que hi ha un risc d'irradiació que és acumulatiu. Així mateix, la conseqüència de l'elevat nombre de falsos positius és la realització de noves exploracions inapropiades i tractaments innecessaris.

Per tant, els estudis d'imatge no estan indicats en l'estudi de la sinusitis aguda pediàtrica no complicada, i s'haurien d'indicar per a l'estudi de la sinusitis persistent, greu, complicada o per indicació quirúrgica.

Comentaris i suggeriments

Podeu fer-nos comentaris o suggeriments sobre les recomanacions Essencial.

Formulari 
Data d'actualització:  06.08.2014