• Imprimeix

Radiografia d'abdomen simple i dolor abdominal agut

 

  • El dolor abdominal agut és un dels motius de consulta més freqüents dels serveis d'urgències hospitalàries i requereix una valoració precoç i acurada.

  • No s'hauria de realitzar de manera rutinària la radiografia d’abdomen simple en casos de dolor abdominal agut, ja que no aporta informació rellevant per al maneig del pacient.

  • La dosi efectiva d'irradiació ionitzant de la radiografia simple d’abdomen és 35 vegades superior que la d’una radiografia de tòrax.


Nota: Aquesta fitxa és una recomanació per a l'ajuda a la presa de decisions en l'atenció sanitària. No és de compliment obligat ni substitueix el judici clínic del personal sanitari. 


 

En el dolor abdominal agut la radiografia d'abdomen simple no aporta valor afegit al maneig del pacient, excepte si hi ha sospita d'oclusió intestinal, perforació de víscera buida, còlic nefrític per litiasi radioopaca i cossos estranys.

Més informació

El dolor abdominal agut requereix una valoració precoç i acurada. Aquest és un motiu de consulta freqüent als serveis d'urgències hospitalàries, representant entre el 5% i el 10% de les visites a aquests serveis. El dolor abdominal agut indiferenciat és el diagnòstic aproximadament del 25% dels pacients donats d'alta als serveis d'urgències i el d'entre el 35% i el 41% dels ingressats a l'hospital. La radiografia simple d'abdomen sovint es realitza de forma rutinària com a part de la bateria de proves diagnòstiques inicials en la valoració del dolor agut, tot i que canvia pocs diagnòstics inicials. A més, després de l'estudi radiològic sovint no augmenta la confiança del metge en el diagnòstic.

D'altra banda, l'evidència científica disponible mostra que la radiografia d'abdomen simple de rutina no aporta informació rellevant per al maneig del pacient amb dolor abdominal agut d'etiologia desconeguda, llevat de casos que hi hagi sospita d'oclusió intestinal, perforació de víscera buida, còlic nefrític (per litiasi radioopaca) i cossos estranys.

Cal tenir en compte que la radiografia d'abdomen simple no és una prova innòcua. Suposa una dosi efectiva d'irradiació ionitzant 35 vegades superior que la d'una radiografia de tòrax (prova d'imatge de referència per mesurar la radiació). Per tant, llevat dels casos anteriorment mencionats, la radiografia simple d'abdomen no aporta informació rellevant per al maneig del malalt.

Amb la col·laboració de

Fonts

Data d'actualització:  11.02.2015